Schenströmska Herrgården

Våra samarbetspartners

Svenska Möten

Svenska Möten består av utvalda konferensanläggningar runt om i Sverige. Alla konferensanläggningar är klassificerade, Svanenmärkta och utvalda för att de kan erbjuda de bästa förutsättningarna för möten och konferenser.

I dagsläget representerar Svenska Mötens medlemmar cirka 25 procent av den totala mötesindustrin och omsätter drygt två miljarder fördelat på cirka en miljon gästnätter.

Svenska Möten har sedan starten 1981 hjälpt företag att boka konferens och möten. Svenska Möten är också mötespartner till företag och organisationer. Som ledande mötespartner tar de ett tydligt ansvar för att driva branschens utveckling framåt.

Samarbetspartners

Svanen

Schenströmska Herrgården är även en Svanenmärkt anläggning. Detta innebär att vi har tagit ett helhetsgrepp om vårt miljöarbete och klarat Svanens stränga krav. Verksamheten arbetar, med hjälp av Svanen, mot det hållbara samhället.

Personalen arbetar inom många områden för att inte belasta miljön. För att bli Svanenmärkt måste verksamheten t.ex. klara ett antal gränsvärden. Energiförbrukning som är ett av gränsvärdena, är ett av de områden som ger upphov till störst miljöpåverkan från dessa verksamheter.

Samarbetspartners

Visita

Vi är medlemmar i Visita som är bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita tecknar vår bransch kollektivavtal och är en medlemsorganisation i Svenskt Näringsliv.

Mer information