Schenströms Väg 1 730 60 RAMNÄS.

Boka konferensBoka

Samarbetspartners

Svenska Möten

Svenska Möten är experter på möten och hjälper företag och organisationer att utvecklas genom att ta tillvara på kraften i det personliga mötet.

Att Schenströmska Herrgården är utvald av Svenska Möten innebär en garanti för dig som kund att vi möter höga kvalitetskrav och är certifierade enligt Svenska Mötens klassificeringssystem.

Schenströmska Herrgården äger Svenska Möten tillsammans med ca 130 andra utvalda mötesanläggningar runt om i Sverige. Liksom alla övriga anläggningar är vi Svanenmärkta eller medlemmar i Svanens nätverk. Läs mer på www.svenskamoten.se

Svenska Möten – utvalda konferensanläggningar

Svanen

Schenströmska Herrgården är även en Svanenmärkt anläggning. Detta innebär att vi har tagit ett helhetsgrepp om vårt miljöarbete och klarat Svanens stränga krav. Verksamheten arbetar, med hjälp av Svanen, mot det hållbara samhället.

Personalen arbetar inom många områden för att inte belasta miljön. För att bli Svanenmärkt måste verksamheten t.ex. klara ett antal gränsvärden. Energiförbrukning som är ett av gränsvärdena, är ett av de områden som ger upphov till störst miljöpåverkan från dessa verksamheter.

Visita

Vi är medlemmar i Visita som är bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita tecknar vår bransch kollektivavtal och är en medlemsorganisation i Svenskt Näringsliv.